Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Varoluşçuluk Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) : Yirminci yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru fransa’da ortaya çıktı. Öncelikle bir felsefi akımdır. En önemli temsilcileri Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel ve Maurice Merleau-Ponty olmuştur. Felsefi bakımdan temelleri ise bunlardan önce Nietzsche, Kierkegaard ve Husserl gibi düşünürler tarafından atılmıştır.

İnsanın kendi değerlerini kendinin oluşturabileceğini; geleceğini yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefe akımıdır.

Egzistansiyalizmin Başlıca Özellikleri

. Bireyin, geleceğini kendisinin belirleyebileceğini ileri süren bir felsefi anlayışa dayanır.
. Sanatçılar, yapıtlarında insanın kendisini aşması gerektiği, hür olmaya mecbur olduğu gibi konulan işlemiştir.
. Yapıtlarda karakter yoktur, çeşitli durumlarla karşı karşıya kalmış insanlar vardır.

Egzistansiyalizmin Savunduğu Fikirler

Varoluşçuluk 4 temel fikri savunur
 1. Varoluş her zaman tek ve bireyseldir. Bu görüş bilinç, tin, us ve düşünceye öncelik veren idealizm biçimlerinin karşıtıdır.
 2. Varoluş, öncelikle varoluş sorununu içinde taşır ve dolayısıyla varlık'ın anlamının araştırılmasını da içerir.
 3. Varoluş insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir olanaklar bütünüdür. Bu görüş her türlü gerekirciliğin karşıtıdır.
 4. İnsanın önündeki olanaklar bütünü öteki insanlarla ve nesnelerle ilişkilerinden oluştuğundan varoluş her zaman bir "dünyada var olma"dır. Bir başka deyişle insan her zaman seçimini sınırlayan ve koşullandıran somut tarihsel bir durum içindedir.
 

Egzistansiyalizmi şu sorularla başlamıştır

* Sorular
- Ben kimim?
- Bir birey olarak var olmamın bence anlamı nedir?

* Cevap
- Bizi biz yapan, kararlarımızdır.
- Bizi biz yapan kendi benliğimizle aldığımız kararlarımızdır.
Bu özel benlik, dünyaya bir defa gelir, başka kimsenin olamayacağı, yapamayacağı bir şeyi, olmak ve yapmak gücüdür.

Edebiyatta Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

İlk olarak Alman düşünür Martin Heidegger tarafından ortaya atılmış (1927), İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransız düşünür ve romancı Sartre'nin benimsemesi ve edebiyata uygulaması ile bütün dünyada yaygınlaşmıştır.
 
Varoluşçuluğun etkileri çağdaş kültürün çeşitli alanlarında görüldü. Kierkegaard'ı izleyen Franz Kafka, Das Schools, Şato, Der Prozess, Dava adlı eserlerinde insanın varoluşunu bir türlü ulaşamadığı istikrarlı, güvenli ve parlak bir gerçeklik arayışı olarak betimledi. Çağdaş varoluşçuluğun özgün temaları, Sartre'ın oyunları ve romanlarında, Simone de Beauvoir'in yapıtlarında, Albert Camus'nün roman ve oyunlarında, özellikle de L'Homme Revolte (Başkaldıran İnsan) adlı denemesinde işlendi.

Egzistansiyalizmin Önemli Temsilcileri

Jean Paul Satire ( önemli yapıtları : Varlık ve Yokluk, Diyalektik Aklın Eleştiri­ci, Egzistasiyalizm Bir Hümanizmadır, Duvar, Öz­gürlük Yollan, Kirli Eller)
Andre Gide ( Önemli ya­pıtları : Dünya Nimetleri, Kalpazanlar, Pastoral Senfoni ),
Andre Malrauks ( önemli yapıtları : Ka­ğıttan Ayılar, İnsanlığın Durumu, Sanat Psikolojisi )
Simone De Bevoir { ömenli yapıtları : Başkaldırının Kanları, Sakatlanmış Ağızlar, Varoluşçuluk ve U-lusların Bilgeliği, Kadın Nedir, Bir Genç Kızın Anıları )
Albert Camus f önemli yapıtları : Yabancı, Veba, Başkaldıran insan)
Jean Paul Sartre – roman, tiyatro,felsefe
AlbertCamus - roman, deneme
Simone de Beauvoir – roman, tiyatro, deneme
Andre Malraux - roman

Türk Edebiyatında Egzistansiyalizm

Türk edebiyatında Egzistansiyalizmi bir dünya görüşü olarak benimsemiş bir sanatçı yoktur.Varoluşçuluk Resimleri

 • 0
  Varoluşçu yazarlardan J. P. Sartre sözleri.. 3 yıl önce

  Varoluşçu yazarlardan J. P. Sartre sözleri..

Varoluşçuluk Sunumları

 • 0
  Önizleme: 3 yıl önce

  Felsefi akımlardan Varoluşçuluk Nedir konu anlatımı sunusu..

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  VaroluşçulukTemelini özgürlüğe dayandıran varoluşçuluk özgürlük ile insanın kendi kendini yarattığını savunur. Bilgi edinmenin yolu sezgidir.Özgürlük, varoluşun özüdür. Özgürlük, seçmek demektir. İnsan, istediğini seçebilir ve bunu da yapabilir, bundan da kendisi sorumludur. İnsan, kendisini oluşturur, oluşturamaz ise doğru ya da yanlış yoktur. Bu bağlamda kendini oluşturamayan ya da gerçekleştiremeyen insan gerçekte var değildir. 1

  2. Sayfa
  Yarattığı terimlerin kabul gördüğü ilk önemli varoluşçu ise Jean-Paul Sartre'dir

  3. Sayfa
  VaroluşçulukOntolojik olarak, insandan bağımsız olarak maddesel bir dünya yerine bilinç vardır. İnsan, dünyadan meydana gelmez, aksine dünya bireyden meydana gelir. İnsan kendi kendini yaratan tek varlıktır. İnsanda varoluş özden önce gelir. Önce insan vardır, sonra da bu insan çeşitli güçlükler karşısında direnerek kendini yaratır. İnsan anlamsız bir evrene atılmış, sorumlu fakat yalnız bir varlıktır. İnsan kendi kendini, değerlerini oluşturan, yolunu kendi seçen tek bir varlıktır. İnsan yaşamaya başlamadan önce yaşam yoktur, çünkü yaşama anlam veren insanın kendisidir. 3

  4. Sayfa
  VaroluşçulukEpistemolojik olarak, her şey dış nesneler karşısında bilince dönüştürülerek oluşturulur. Bilgi, kendini bilmek ile başlar. Bilginin geçerliliği, kişiye olan değeriyle tespit edilir. Bilgi, koşulludur, asla kesin değildir. Bilgi şüpheli ve sezgiseldir. Bilgi, yaşam boyunca benimsenen tasarıların ve yaşantıların sonucu olarak kişinin bilincinde ve duygularında ortaya çıkanlardan meydana gelir. Bilgi, bilinen olmanın bilincidir. 4

  5. Sayfa
  VaroluşçulukAksiyolojik olarak, özgürlük esastır. Bireyin üzerinde toplumsal değer yargılarının, ahlaki öğretilerinin, gelenek ve göreneklerin baskısı olamaz. Çünkü insan seçme sayesinde kendini gerçekleştirmeye çalışarak değer yargılarını oluşturur. Eğer birey seçme aşamasında toplumsal değer yargılarının baskısını seçmeyi tercih ediyor ise, bu da özgürlüktür. 5

  6. Sayfa
  Varoluşçuluk -EğitimVaroluşçuluğa göre eğitimin amacı, insanı sınır ya da en üst durumuna getirmektir. Eğitim ortamı bireylere geniş yaşantı alanları sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve bireylere seçim hakkı sunulmalıdır. Eğitim ortamında öğrencinin kendi düşüncesinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere sık sık sorular sorulmalıdır. Öğrenci istediği alanda, istediği konuları seçer ve öğrenir. 6

  7. Sayfa
  VaroluşçulukKısacası eğitimin amacı, her öğrencinin kendini gerçekleştirme yolculuğunda ona yardımcı olmaktır. İnsanın yapısı ve dünya ile olan çekişmesinde büyük bir derinlik kazandıracağı düşünülen Tarih, Edebiyat, Felsefe ve Sanat gibi sosyal bilimlere eğitimde önem verilmelidir.7

Varoluşçuluk Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Varoluşçuluk Ek Bilgileri

 • 0
  3 yıl önce

  Bilgi edinme yolu sezgidir. An önemlidir. Geçmiş ve gelecek yoktur. Insan anı yaşar. Değerlerini kendi yaratır. Yolunu kendi çizer. Yaşam insanla başlar, çünkü yaşama anlam veren o dur.

  VAROLUŞÇULUK
  * En önemli şey, insandır.
  * Eğitim kişilerin mutlak özgürlüğünü teşvik etmeli ve bu özgürlüğün nasıl kullanılacağını da öğretmelidir.
  * İnsan kendisini yaratan tek varlıktır (insan kendi kararları ve tercihleriyle yaşantısını oluşturur).
  * İnsanı sınıra taşımak esastır (insanın sahip olduğu yetenekleri en üst seviyede kullanması sağlanmalıdır).
  * Bu görüşün eğitim sürecine yaklaşımındaki kesin tutum, bilgi düzeyi, eğitim süreci, birey - grup etkileşimi, öğretmen öğrenci konularına ilişkin var olan uygulamaları reddetmesi uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır.

 • 0
  2 yıl önce

  Varoluşçuluk Nedir?
  Varoluşun özden önce geldiğini ve özü sürekli olarak yarattığını ileri süren öğreti, egzistansiyalizm


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Varoluşçu yazarlardan J. P. Sartre sözleri..
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)